Kliknite i Provjerite stanje bodova:

PROVJERA STANJA BODOVA

Newsletter

Upišite se na mailing listu i putem e-maila primajte obavijesti.

Pratite nas na Facebooku

Oglas

Rok prijave za ovaj oglas je istekao
Naziv radnog mjestaPrimalja prvostupnica/primalja asistentica
PoslodavacKlinički bolnički centar Rijeka
Mjesto radaRijeka
Rok prijave21.05.2020

O poslu

Broj radnih mjesta-
Radno vrijeme-
Vrsta posla-
Uvjeti-
Detalji prijave(2257) Na temelju odluke ravnatelja KBC-a Rijeka prof. dr. sc. Davora Štimca, dr. med., od 11. svibnja 2020. godine i suglasnosti Ministarstva zdravstva RH klasa: 100-01/19-03/19, urbroj: 534-03-2-1/4-19-27 od 24. svibnja 2019. godine, raspisuje se NATJEČAJ za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme – primalja prvostupnica/primalja asistentica – 10 izvršitelja. Uvjeti: – VŠS/SSS – preddiplomski studij primaljstva ili medicinska škola – smjer primalja/primalja asistentica – položen stručni ispit – odobrenje za samostalan rad. Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti obveznu dokumentaciju: – zamolbu i životopis – presliku svjedodžbe ili diplome o stečenom obrazovanju – potvrda o prosjeku ocjena tijekom školovanja – preslik uvjerenja o položenome stručnom ispitu – preslik odobrenja za samostalan rad – potvrdu o radnom iskustvu (elektronički zapis HZMO o radnom iskustvu) – kandidat mora imati hrvatsko državljanstvo ili državljanstvo neke od zemalja europske unije. Kandidati mogu priložiti i potvrde o dodatnim znanjima ili iskustvu, kao što su: – znanje stranog jezika – poznavanje rada na računalu. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme, uz probni rad. Klinički bolnički centar Rijeka pridržava pravo dodatnih testiranja. Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08), na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova. Prijave kandidata podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Klinički bolnički centar Rijeka, Rijeka, Krešimirova 42, pismenim putem ili osobno u pisarnici KBC-a Rijeka (prizemlje zgrade Ravnateljstva). Osobe koje prema posebnim propisima ostvaraju pravo prednosti kod zapošljavanja, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, uz prijavu priložiti dokaze iz kojih je vidljiva osnova ostvarivanja prava prednosti te svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Pozivaju se osobe iz članka 102. stavka 1. – 3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. istoga zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_121_2758.html. KBC Rijeka dostavljene podatke pristupnika obrađuje u skladu sa odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podatka. Dostavljeni podaci obrađivat će se u svrhu provođenja natječaja radi zasnivanja radnog odnosa i u druge se svrhe neće koristiti. KBC Rijeka pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti natječaj, odnosno ne donijeti odluku o izboru kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima. Rezultati natječaja bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Kliničkog bolničkog centra Rijeka. Nepravovremene prijave i prijave s nepotpunom dokumentacijom, izuzet će se iz razmatranja a natječajna dokumentacija bit će vraćena kandidatima. Pristupnici su dužni dostaviti elektronsku adresu radi nesmetane korespondencije u svrhu pravovremenog i nesmetanog odvijanja postupka provođenja natječaja. Kandidati su dužni pratiti svoju elektronsku poštu i odgovoriti na sve primljene e-poruke. Klinički bolnički centar Rijeka

Poslodavac

PoslodavacKlinički bolnički centar Rijeka
AdresaKrešimirova 42
MjestoRijeka
ŽupanijaPrimorsko-goranska