Kliknite i Provjerite stanje bodova:

PROVJERA STANJA BODOVA

Newsletter

Upišite se na mailing listu i putem e-maila primajte obavijesti.

Pratite nas na Facebooku

Oglas

Rok prijave za ovaj oglas je istekao
Naziv radnog mjestaPrimalja – asistentica
PoslodavacOpća bolnica »Dr. Josip Benčević« Slavonski Brod
Mjesto radaSlavonski Brod
Rok prijave14.11.2019

O poslu

Broj radnih mjesta6
Radno vrijeme-
Vrsta posla-
Uvjeti-
Detalji prijaveNN 106/2019 (6.11.2019.), NATJEČAJ - Opća bolnica »Dr. Josip Benčević« Slavonski Brod Broj: 43000/2019-2479 od 6. XI. 2019. (6621) Na temelju suglasnosti Ministarstva zdravlja, a sukladno odredbama članka 24. Statuta Opće bolnice »Dr. Josip Benčević« Slavonski Brod, ravnatelj prim. dr. sc. Josip Samardžić, dr. med., objavljuje NATJEČAJ za prijam osoba na pripravnički staž uz korištenje mjere aktivne politike zapošljavanja (potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo) kako slijedi: 2) 6 primalja – asistentica Uz prijavu za natječaj potrebno je obvezno priložiti: – vlastoručno potpisanu zamolbu sa životopisom, – preslik diplome o završenom odgovarajućem studiju (pod 1.), preslik završne svjedodžbe (pod 2. i 3.), – preslik dokaza o državljanstvu, – preslik rodnog lista, – potvrdu HZZ-a o evidenciji nezaposlenosti iz koje je razvidno da se kandidat vodi u evidenciji o nezaposlenosti kao nezaposlena osoba – elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja) Pripravnički staž se provodi putem mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo (www.mjere.hr), te se svi ugovori o radu sklapaju na određeno vrijeme (zbog obavljanja pripravničkog staža u trajanju od 1 godine). Osim navedenih uvjeta osoba treba ispunjavati i uvjete mjere potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo (www.mjere.hr) tj. ovu mjeru mogu koristiti: nezaposlene osobe bez staža osiguranja u obrazovnoj razini iz područja obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi i kulture prijavljene u evidenciju nezaposlenih. Ako kandidat ispunjava tražene opće uvjete iz natječaja, prednost će se dati, uz obvezno podnošenje dokaza prilikom prijave, kandidatima koji ostvaruju pravo prednosti na temelju posebnog zakona. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na stranici Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf. Odabrani kandidat započet će pripravništvo nakon dobivene pozitivne ocjene Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Po pozitivnoj ocjeni Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s izabranim kandidatom zaključit će se ugovor u kojem se utvrđuje radno mjesto za čije se poslove provodi pripravnički staž. Tijekom trajanja pripravničkog staža, pripravnik ima pravo na pripravničku plaću koja iznosi 85% plaće radnog mjesta, sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama te troška prijevoza sukladno Odluci Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Prijave kandidata podnose se u roku od 8 dana od objavljivanja natječaja, osobno ili preporučeno poštom na adresu: Opća bolnica »Dr. Josip Benčević« Slavonski Brod, Andrije Štampara 42, 35000 Slavonski Brod. Službi općih, pravnih i kadrovskih poslova, s naznakom: »Za natječaj – pripravnički staž« i naznakom pripravničkog mjesta za koje se kandidat prijavljuje. Dostavljena dokumentacija neće se vraćati. Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova. Nepotpune, nepotpisane te nepravovremene prijave na kojima nije naznačeno radno mjesto neće se razmatrati. Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično, bez obrazloženja. Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Bolnici za obradu osobnih podataka navedenih u prijavi u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. Opća bolnica »Dr. Josip Benčević« Slavonski Brod jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva. Odluke o odabranim kandidatima javno će biti objavljene na internetskoj stranici Bolnice www.bolnicasb.hr i na oglasnoj ploči Bolnice. Opća bolnica »Dr. Josip Benčević« Slavonski Brod

Poslodavac

PoslodavacOpća bolnica »Dr. Josip Benčević« Slavonski Brod
AdresaAndrije Štampara 42
MjestoSlavonski Brod
ŽupanijaBrodsko-posavska