Kliknite i Provjerite stanje bodova:

PROVJERA STANJA BODOVA

Newsletter

Upišite se na mailing listu i putem e-maila primajte obavijesti.

Pratite nas na Facebooku

Cestitka - 2019

Oglas

Rok prijave za ovaj oglas je istekao
Naziv radnog mjestaPRVOSTUPNIK PRIMALJSTVA I ASISTENT PRIMALJSTVA
PoslodavacKlinički bolnički centar Osijek – Ravnateljstvo
Mjesto radaOsijek
Rok prijave12.12.2018

O poslu

Broj radnih mjesta-
Radno vrijeme-
Vrsta posla-
Uvjeti-
Detalji prijaveUrbroj: R1/17889/2018 od 28. XI. 2018. (7121) Na temelju čl. 21. Statuta KBC-a Osijek, ravnatelj Kliničkoga bolničkog centra Osijek, Osijek, J. Huttlera 4, raspisuje NATJEČAJ za prijem radnika na neodređeno vrijeme za potrebe rada na Klinici za ginekologiju i opstetriciju KBC Osijek: 1. prvostupnik primaljstva – 2 izvršitelja. Uvjeti: – završen preddiplomski studij primaljstva; prvostupnik/ica primaljstva – odobrenje za samostalan rad – 1 godina radnog iskustva. Uz zamolbu na natječaj podnositelji zamolbe dužni su priložiti i: – životopis – preslike diplome/svjedodžbe – preslik potvrde o prosječnoj ocjeni tijekom studiranja ili dodatka diplomi/svjedodžbi s prosječnom ocjenom tijekom studiranja – preslik odobrenja za samostalan rad – preslik domovnice – potvrdu HZMO-a o radnom stažu, ne starija od dana objave natječaja. 2. asistent primaljstva – 2 izvršitelja. Uvjeti: – završena srednja medicinska škola, za zvanje asistent primaljstva – odobrenje za samostalan rad – 1 godina radnog iskustva. Uz zamolbu na natječaj podnositelji zamolbe dužni su priložiti i: – životopis – preslik završne svjedodžbe – preslik odobrenja za samostalan rad – preslik domovnice – potvrdu HZMO-a o radnom stažu, ne starija od dana objave natječaja. S kandidatima koji ispunjavaju uvjete iz natječaja i koji su podnijeli urednu zamolbu sa svim traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja po potrebi, a ovisno o broju prijavljenih kandidata, provest će se testiranje/razgovori. O načinu provođenja testiranja/razgovora, izvorima za pripremanje kandidata, vremenu testiranja/razgovora te eventualnom prilaganju dodatne potrebne dokumentacije kandidati će biti obaviješteni objavama na službenoj web-stranici KBC-a Osijek (www.kbco.hr) i oglasnoj ploči. Zamolbe s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Klinički bolnički centar Osijek – Ravnateljstvo, J. Huttlera 4, 31000 Osijek, s naznakom radnog mjesta na koje se javlja kandidat. Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN br. 82/08). Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da KBC Osijek kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se razmatrati. Pozivaju se kandidati koji ostvaruju prednost kod zapošljavanja sukladno čl. 102. st. 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. navedenog zakona u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju. Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno čl. 9 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su se pozvati na čl. 9. istog zakona te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe s invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom. Klinički bolnički centar Osijek

Poslodavac

PoslodavacKlinički bolnički centar Osijek – Ravnateljstvo
AdresaJ. Huttlera 4
MjestoOsijek
ŽupanijaOsječko-baranjska