Newsletter

Upišite se na mailing listu i putem e-maila primajte obavijesti.

Pratite nas na Facebooku

Oglas

Rok prijave za ovaj oglas je istekao
Naziv radnog mjestaVIŠA PRIMALJA I PRIMALJA
PoslodavacKlinički bolnički centar Split
Mjesto radaSplit
Rok prijave17.10.2018

O poslu

Broj radnih mjesta10
Radno vrijeme-
Vrsta posla-
Uvjeti-
Detalji prijaveNN 89/2018 (5.10.2018.), NATJEČAJ - Klinički bolnički centar Split Klasa: 110-01/18-01/1437 Urbroj: 2181-147-01/J.M..-18-1 od 5. X. 2018. (5746) Na temelju odluke v. d. ravnatelja Kliničkoga bolničkog centra Split, raspisuje se NATJEČAJ za prijem u radni odnos (m/ž): II. RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME 4. viša primalja za potrebe Klinike za ženske bolesti i porode – 2 izvršitelja. Uvjeti: – VŠS viša škola za primalje/studij primaljstva – viša primalja/prvostupnik primaljstva – odobrenje za samostalni rad. Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: – zamolbu – životopis – preslik diplome o završenoj školi/studiju – preslik odobrenja za samostalan rad. Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: – zamolbu – životopis – preslik svjedodžbe o završenoj školi – preslik odobrenja za samostalan rad. 6. primalja za potrebe Klinike za ženske bolesti i porode – 8 izvršitelja. Uvjeti: – SSS zdravstvena škola – primaljskog smjera – odobrenje za samostalni rad. Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: – zamolbu – životopis – preslik svjedodžbe o završenoj školi – preslik odobrenja za samostalan rad. Nepravovremene prijave, prijave s nepotpunom dokumentacijom kao i one u kojima u zamolbi nije jasno naznačeno radno mjesto na koje se osoba prijavljuje, izuzet će se iz razmatranja, a dokumentacija će biti vraćena kandidatima. Ako se osoba javlja na natječaj za više radnih mjesta, dužna je za svako radno mjesto dostaviti potpunu traženu dokumentaciju. KBC Split pridržava pravo dodatnih testiranja odnosno razgovora s kandidatima, a poziv na pisano testiranje odnosno na razgovor objavit će se na web-stranici KBC Split. Kandidati su dužni pratiti objave poziva za pisano testiranje odnosno razgovor na web-stranici KBC Split (rubrika: Natječaji/natječaji za posao). Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08), na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj u zamolbi dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Prijavom na ovaj natječaj smatra se da je kandidat dao svoju privolu za obradu i objavu osobnih podataka vezano za realizaciju ovog natječaja. Prijave kompletirane potrebnim dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se u Prijemnu kancelariju – soba 1, u Upravnoj zgradi Kliničkoga bolničkog centra Split, Spinčićeva 1, Split ili poštom na istu adresu. KBC Split pridržava pravo poništenja natječaja u cijelosti, kao i dijela natječaja ne navodeći pritom razloge poništenja. Rok za podnošenje molbe je 8 dana od objave natječaja. Klinički bolnički centar Split

Poslodavac

PoslodavacKlinički bolnički centar Split
AdresaSpinčićeva 1
MjestoSplit
ŽupanijaSplitsko-dalmatinska