Newsletter

Upišite se na mailing listu i putem e-maila primajte obavijesti.

Pratite nas na Facebooku

Oglas

Rok prijave za ovaj oglas je istekao
Naziv radnog mjestaPRVOSTUPNIK/ICA PRIMALJSTVA
PoslodavacKlinički bolnički centar Zagreb
Mjesto radaZagreb
Rok prijave23.04.2018

O poslu

Broj radnih mjesta2
Radno vrijeme-
Vrsta posla-
Uvjeti-
Detalji prijaveNN 35/2018 (13.4.2018.), NATJEČAJ - Klinički bolnički centar Zagreb Klasa: 4.5.4.-18/9-1 Urbroj: 02/22/MP od 12. IV. 2018. (2179) Klinički bolnički centar Zagreb, Zagreb, Kišpatićeva 12, raspisuje NATJEČAJ za prijem djelatnika u radni odnos za radno mjesto: 11. prvostupnik primaljstva – 2 izvršitelja u Kliničkom bolničkom centru Zagreb. Uvjeti: – završen preddiplomski studij primaljstva, – odobrenje za samostalan rad. Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme, kao zamjena za bolovanje uz uvjet probnog rada od jednog mjeseca. Uz prijavu na natječaj treba priložiti: • životopis, preslike: diplome, odobrenja za samostalan rad Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od objave u Narodnim novinama. Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Prije donošenja odluke o odabiru kandidati koji ispunjavanju formalne uvjete prema odluci ravnatelja mogu biti testirani u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti, bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se primaju. Pozivi na razgovore bit će objavljeni na internetskoj stranici Kliničkoga bolničkog centra Zagreb www. kbc-zagreb.hr (http://www.kbc-zagreb.hr/). Obavijesti o rezulatima natječaja bit će objavljeni na internetskoj stranici i oglasnoj ploči Kliničkoga bolničkog centra Zagreb www. kbc-zagreb.hr (http://www.kbc-zagreb.hr/). Molimo kandidate da u molbi točno navedu za koje radno mjesto se prijavljuju. Ako se prijavljuje na više radnih mjesta, za svako pojedino radno mjesto potrebno je dostaviti posebnu zamolbu s pripadajućom dokumentacijom. Na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja navedeni su dokazi potrebni za ostvarivanje prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. st. 1. do 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. (NN 121/17). https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf Ponude s dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu: Klinički bolnički centar Zagreb, Zagreb, Kišpatićeva 12, »Za natječaj ____ (navesti radno mjesto)«. Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08.), na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova. Klinički bolnički centar Zagreb

Poslodavac

PoslodavacKlinički bolnički centar Zagreb
AdresaKišpatićeva 12
MjestoZagreb
ŽupanijaGrad zagreb