Newsletter

Upišite se na mailing listu i putem e-maila primajte obavijesti.

Pratite nas na Facebooku

Kako se učlaniti

Upis i učlanjenje u Hrvatsku komoru primalja

Poštovane,

Za upis i učlanjenje u Hrvatsku komoru primalja potrebno je popuniti :

1. ZAHTJEV ZA UČLANJENJE kojeg možete preuzeti ovdje

2. Dostaviti original ili ovjerenu presliku svjedodžbe ili diplome (ovjeru može izvršiti  javni bilježnik ili poslodavac ili dođite s originalom u HKP);

3. Dostaviti original ili ovjerenu presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu (ovjeru može izvršiti javni bilježnik ili poslodavac ili dođite s originalom u HKP);

4. Dostaviti original ili ovjerenu presliku domovnice (ovjeru može izvršiti javni bilježnik ili poslodavac ili dođite s originalom HKP );

5. Dostaviti original ili ovjerenu presliku vjenčanog lista ili drugi dokument koji dokazuje promjene u imenu i prezimenu (ovjeru može izvršiti javni bilježnik ili poslodavac ili dođite s originalom u HKP);

6. AKO RADITE-prilažete Izjavu o suglasnosti da poslodavac prilikom mjesečnog obračuna plaće smije obračunati članarinu i to 0,6% od bruto iznosa plaće i uplatiti je na račun Komore (original izjave te suglasnosti članica predaje svom poslodavcu a kopiju dostavlja u HKP) kojeg možete preuzeti ovdje

7. AKO NE RADITE - ispunjavate Zahtjev za oslobođenje od plaćanja članarine i dokazujete svoj status prilaganjem odgovarajućih dokumenata (npr. ako ste nezaposleni-prilažete Uvjerenje kojem Vam izdaje Zavod za zapošljavanje, ako ste na  rodiljnom/roditeljskom dopust dostavljate Rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o pravu na rodiljni/roditeljski dopust ili Rodni list djeteta) – kojeg možete preuzeti ovdje

8. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE LICENCE  možete preuzeti ovdje

9. Uplatiti 200,00 kn upisnine – dostaviti uplatnicu u HKP(200,00 kn uplaćujete bez obzira  da li radite ili ne )

10. Uplatnica se popunjava na ovaj način:

      Platitelj: upišite svoje ime i prezime i adresu;
      Primatelj: Hrvatska komora primalja, Kutnjački put 2a, Vrbani, 10 000 Zagreb
      Iznos: 200,00 kn
      IBAN računa primatelja: HR042402006 1100549055
      Poziv na broj odobrenja: vaš OIB
      Opis plaćanja: upisnina za Hrvatsku komoru primalja

 

S poštovanjem,

Vaša Hrvatska komora primalja

Zanimljivosti