Kliknite i Provjerite stanje bodova:

PROVJERA STANJA BODOVA

Newsletter

Upišite se na mailing listu i putem e-maila primajte obavijesti.

Pratite nas na Facebooku

10-godisnjica

Arhiva novosti

PRIMALJE DOBILE KOMPETENCIJE - izmjene i dopune Zakona o primaljstvu!!!

Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb na 51. sjednici Odbora, održanoj 9. prosinca 2010. godine, raspravio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o primaljstvu, s Konačnim prijedlogom zakona, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 3. prosinca 2010. godine.

Odbor je Zakon raspravio kao matično radno tijelo, sukladno članku 76. a Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Predstavnik predlagatelja u uvodnom izlaganju objasnio je osnovne razloge za predlaganje izmjena i dopuna Zakona. Prije svega riječ je o usklađivanju važećeg zakona sa pravnom stečevinom Europske unije u poglavlju 3. Sloboda pružanja usluga, u dijelu koji se odnosi na obrazovanje i djelokrug rada primalja. Time se preuzimaju odredbe Direktive 2005/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o priznavanju stručnih kvalifikacija.

Primaljstvo u Hrvatskoj ima dugu tradiciju. Predloženim Zakonom precizno se određuje djelokrug rada primalja te propisuju uvjeti za potreban multidisciplinaran pristup u obavljanju djelatnosti. Uređuje se područje prava na samostalan rad, nadležnost strukovne komore i voditelja tima primaljske skrbi.

Uz jedinstven pristup u temeljnom obrazovanju primalja, koje obuhvaća propisano minimalno redovno osposobljavanje, propisuje se i obrazovanje na preddiplomskom studiju te dodatno usavršavanje. Obzirom da je primaljstvo, kako određuje Svjetska zdravstvena organizacija, integralni dio cjelokupne zdravstvene zaštite koje obuhvaća promociju zdravlja i prevenciju bolesti uz pružanje prve pomoći i u odsutnosti liječnika, potrebno je osigurati prema načelima profesionalne etike kontrolu kvalitete i stručni nadzor, na što su tijekom rasprave članovi Odbora skrenuli pažnju. Usklađujući se s Direktivom EU, Zakonom se određuje nadležnost rada primalja u svim razinama zdravstvene zaštite. Isto tako Zakon utvrđuje potrebnu razinu obrazovanja za primalje.


U raspravi su članovi Odbora podržali donošenje predloženog Zakona, budući da će predložene izmjene i dopune pridonijeti kvalitetnijoj primjeni usvojenih znanja i praćenju dostignuća iz područja primaljske skrbi.


Nakon rasprave, članovi Odbora su jednoglasno odlučili predložiti Hrvatskom saboru da donese

ZAKON O
IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIMALJSTVU

u tekstu kako ga je predložila Vlada Republike Hrvatske.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio prof.dr.sc. Andriju Hebranga, dr.med., predsjednika Odbora.


PREDSJEDNIK ODBORA

Prof.dr.sc. Andrija Hebrang, dr. med.


Ovdje možete pogledati videosnimku rasprave:
http://itv.sabor.hr/video/default.aspx?TockaID=4454

Zanimljivosti